Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Provedením objednávky, resp. přihlášením do webového rozhraní (písemně, telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo www stránek) dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů v rámci činnosti prodávajícího Swagman, a to až do odvolání. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající je rovněž oprávněn předat osobní údaje jiným správcům.

 

Shromažďujeme jen údaje nezbytně nutné k úspěšnému vyřízení objednávky (doručení zásilky). Jedná se o jméno a příjmení adresu, e-mailový kontakt, případně mobilní telefon (podle Vámi zvoleného přepravce).

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat. Máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, a další práva dle § 21 citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prodávající Stanislav Mrázek je veden u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00061796 / 001 ze dne 20.10.2015